Dine and Dash là gì?
Nhà hàng, bar

Dine and Dash là gì?

Dine and Dash có nghĩa là ăn mà không trả tiền. Thuật ngữ này thường được sử dụng tại các nhà hàng, nơi với nhiều lý do khác nhau khiến khách ăn xong mà không […]