Front Office là gì
Lễ tân

Front Office là gì?

Front Office (FO) – Bộ phận tiền sảnh khách sạn, được xem như bộ mặt đại diện khách sạn tiếp đón và hỗ trợ khách hàng trong thời gian lưu trú. Hãy cùng Nghề khách […]