Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp với nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ nam (Waiter), nhân viên phục vụ nữ (Waitress) gọi chung là nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, nhiệm vụ chính là tiếp đón khách, ghi yêu cầu món ăn, bưng đồ ăn cho khách và thực hiện các yêu cầu khác của khách. Để làm việc được ở vị trí phục vụ nhà hàng đòi hỏi bạn phải biết tiếng Anh, khi phỏng vấn vị trí này bạn thường gặp những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thông dụng dưới đây:

  • What is your favorite part of serving? (Bạn thích điều gì ở công việc phục vụ?)

⇒ Gợi ý: I know that I have to do the same things again and again. But there are problems you need to solve and new guests you have to serve every day. Many different things happen on daily and I enjoy the challenge of handling them. My soft skills improved more with each new situation.

(Tôi biết bằng tôi phải làm những công việc lặp đi lặp lại. Nhưng luôn có những vấn đề bạn cần phải giải quyết và những vị khách mới bạn phải phục vụ hàng ngày. Có rất nhiều điều khác biệt sẽ xảy ra mỗi ngày và tôi thích đối mặt với những điều đó. Kỹ năng mềm của tôi cũng sẽ được cải thiện tốt hơn qua những tình huống mới như thế.)

  • Would you make a good addition to the team? (Bạn có thể hỗ trợ tốt cho đồng nghiệp khi làm việc nhóm?)
  Từ vựng tiếng Anh cho khách du lịch khi tham quan thành phố

⇒ Gợi ý: I am a quick learner and a team player. I will try to contribute to support my coworkers as much as I can on each shift. And I think we can still learn a few things from together.

(Tôi là người học hỏi nhanh và có tinh thần đồng đội. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ đồng nghiệp nhiều nhất có thể trong mỗi ca làm việc. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể học hỏi được một vài điều của nhau.)

  • What is your greatest strength? (Đây là thế mạnh lớn nhất của bạn?)

⇒ Gợi ý: I am a calm person. When problems happen, I’m able to stay cool and calm, coming up with an instant effective solution. I believe that I have enough experience to do a good job of a waiter/ waitress.

(Tôi là kiểu người điềm tĩnh. Khi có vấn đề gì xảy ra, tôi luôn có thể giữ được sự bình tĩnh và đưa ra những giải pháp xử lý hiệu quả tức thì. Tôi tin rằng tôi có đủ kinh nghiệm làm việc để làm tốt công việc của một nhân viên phục vụ.

  • What is your greatest weakness? (Đâu là khuyết điểm lớn nhất của bạn?)

⇒ Gợi ý: I am a idealistic. Therefore, I am learning to be more flexible when things are not going to according to plan.

(Tôi là người luôn hướng đến những chuẩn mực hoàn hảo nhưng đôi lúc lại thiếu thực tế. Vì thế, tôi đang học cách để trở nên linh động hơn khi mọi thứ không theo kế hoạch.)

  • If customer complained about bad service, what would you do? (Trong trường hợp khách hàng phàn nàn về chất lượng dịch vụ không tốt, bạn sẽ làm gì?)
  Mục tiêu cao nhất của nghề khách sạn chính là sự hài lòng của khách hàng

⇒ Gợi ý: I always do my job with high responsible and try to serve to exceed the expectations of the guest. But if that case happened, I would apologize and try to correct my mistake.

(Tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và cố gắng phục vụ vượt quá sự mong đợi của khách. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ xin lỗi và cố gắng sửa chữa sai sót của mình.)

  • Why do you want to work for our hotel/ restaurant? (Vì sao bạn muốn làm việc cho khách sạn/ nhà hàng của chúng tôi?)

⇒ Gợi ý: I enjoy serving food and a food lover, so this hotel/ restaurant is the best place where I can show my skills. This is also famous hotel/ restaurant in the city, if I work here, so it will be my honor. I believe that this the work environment will help my career growth.

(Tôi yêu thích công việc phục vụ và là người đam mê ẩm thực, vì vậy, khách sạn/ nhà hàng này là nơi phù hợp nhất để tôi thể hiện những kỹ năng của bản thân. Đây cũng là một khách sạn/ nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, nếu được làm việc ở đây thì đó là một vinh dự lớn của tôi. Tôi tin rằng môi rằng môi trường làm việc này sẽ giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình.)

Hãy là người đầu tiên để lại nhận xét

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*