Turndown services
Buồng phòng

Turndown service là gì?

Turndown service có thể hiểu là dịch vụ dọn phòng vào buổi tối (khoảng 6-7 giời tối) khi khách ra khỏi phòng, nhân viên housekeeping  sẽ dọn phòng, sắp xếp phòng ngăn nắp, cho khách […]