Vị trí công việc của kiểm toán đêm (Night Auditor)

Nhân viên kiểm toán đêm (Night Auditor) thuộc bộ phận tài chính kế toán, nhiệm vụ chính là kiểm soát tất cả các hoạt động tài chính trong ngày. nghekhachsan.4irhotel.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết công việc của kiểm toán đêm.

Mô tả công việc nhân viên kiểm toán đêm

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Kiểm tra và xử lý tình trạng phòng
 • Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra tình trạng phòng khách sạn.
 • Sửa đổi ngày check-out với phòng khách gia hạn thời gian lưu trú.
 • Kiểm tra tình trạng phòng của khách đến dự kiến mà chưa được check-in.
 • Hủy các booking không đảm bảo trong danh sách khách đến dự kiến trong ngày.
 • Thực hiện lệnh cắt ngày với các booking đảm bảo, khi đó khách sẽ được chuyển sang tình trạng no show. (Căn cứ vào đó, lễ tân ca sáng sẽ báo lại cho bộ phận đặt phòng để liên lạc lại với khách)
 • Kiểm tra lại tình trạng phòng Sleep (Khách đang lưu trú nhưng lễ tân báo đã check-out) và Skip (Khách đã check-out nhưng lễ tân chưa thực hiện lệnh check-out trên phần mềm) và thiết lập tình trạng phòng đúng như thực tế.
Xử lý hóa đơn, cập nhật chi phí
 • Nhận hóa đơn nội bộ từ các bộ phận của khách sạn, kiểm tra chữ ký của khách và điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn.
 • Cập nhật chi tiêu viết tay, hóa đơn vào tài khoản nợ của khách.
 • Cập nhật, kiểm tra, in và lưu trũ chi phí điện thoại khách sử dụng trong ngày.
 • Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn nội bộ hợp lý, khoa học.
Kiểm tra giới hạn nợ của khách
 • Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra giới hạn nợ của khách, đảm bảo các chi phí khách đã sử dụng nằm trong giới hạn nợ cho phép (Đặc biệt với khách thanh toán bằng tiền mặt để tránh tình trạng khách rời đi mà không thanh toán.)
 • Lưu ý những trường hợp khách vượt quá giới hạn nợ, thông báo cho khách được biết và Trưởng bộ phận lễ tân có hướng xử lý.
Thực hiện quy trình đóng ngày
 • Sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ trên, nhân viên kiểm toán đêm thực hiện quy trình đóng ngày hiện tại, chuyển sang ngày mới.
 • Thực hiện lưu dữ liệu vào hệ thống.
Chuẩn bị hóa đơn cho khách check-in vào ngày hôm sau
 • Thực hiện lập danh sách khách dự kiến check-in vào ngày hôm sau.
 • Tách hóa đơn chi phí với loại phòng khách do hãng lữ hành hoặc công ty thanh toán, xác định những khoản chi phí khách tự chi trả.
 • Tiến hành lập và chuyển hóa đơn cho khách yêu cầu check-out nhanh.
Lập các báo cáo và gửi đến quản lý, bộ phận liên quan
 • Lập báo cáo công suất phòng trong ngày.
 • Lập báo cáo chi phí bộ phận lễ tân trong ngày.
 • Lập báo cáo doanh thu trong ngày của khách sạn.
 • Lập báo cáo tình hình check-in, check-out trong ngày
 • Lập các báo cáo khác theo quy định riêng của mỗi khách sạn và gửi đến quản lý, bộ phận liên quan.
Các công việc khác
 • Chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc cho nhân viên kiểm toán đêm.
 • Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ khi được khách sạn tạo điều kiện.
 • Làm các báo cáo công việc theo quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác khi được quản lý cấp trên yêu cầu.
  Một số loại sốt cơ bản dành cho món Âu

Mức lương nhân viên kiểm toán đêm

Mức lương của nhân viên kiểm toán đêm khách sạn dao động từ 5 – 8 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào năng lực của nhân viên. Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên kiểm toán đêm còn nhận được tiền service charge, phụ cấp ca đêm và nhiều chế độ khác.

Hãy là người đầu tiên để lại nhận xét

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*